Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Фирма СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОСЕРВИЗ-МАСТЕРВЕРК - БЛАГОЕВГРАД ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г.

 

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.077-1218-C01

Наименование на договора за безвъзмездна помощ: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

 

Срок на изпълнение: 3 месеца

Общ размер на допустимите разходи: 118 800лв., от които 100 980лв. Европейско и 17 820лв. национално съфинансиране

Главна цел: "Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19"

 

Дата на стартиране на проекта:  08.02.2021г.

Дата на приключване на проекта: 08.05.2021г.

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект  BG16RFOP002-2.077-1218, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

Дата на публикуване: 09.02.2021г.


Последни новини

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Фирма СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОСЕРВИЗ-МАСТЕРВЕРК - БЛАГОЕВГРАД ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.077 &bdq...

Прочети още

Секция банери