ЛИЗИНГ

 В желанието си да ви предложим пълно обслужване, сме разработили различни схеми на собствен финансов лизинг, които искаме да ви представим в долните редове.
 
ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

Това е класическата схема за покупка на автомобил на кредит.
Необходимо е да изберете автомобил и да решите каква част от него можете да погасите под формата на начална вноска.
Останалата част формира вашия кредит, който се олихвява в зависимост от срока на погасяване и валидните лизингови условия.
Олихвеният кредит се разделя на равни месечни вноски.
В края на лизинговия период, след плащане на последната месечна вноска, собствеността на автомобила се прехвърля на ваше име.
Лизингови Условия (PDF), Май 2009
 
Какви са ползите?

    Ставате собственик на автомобила.
    Можете да разсрочите плащането, в зависимост от бюджета си (за някои модели до 60 месеца).
    Изискват се минимални начални разходи.
    Не се изискват поръчители.
    Не се изисква учредяване на особен залог.
    Можете да доплатите автомобила по всяко време, без да ви бъдат начислявани наказателни лихви.
    Работите само с един човек - вашия търговски консултант.


ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ
При тази схема вие ползвате автомобила за определен период от време, без да придобивате собственост върху него. За да ви изготвим схема за оперативен лизинг, ще е необходимо да ни информирате колко време ще ползвате автомобила и какъв пробег очаквате да направите. На тази база ние ще изчислим месечната наемна вноска. Ще е необходимо и да внесете гаранционна вноска (подлежи на договаряне), която ще ви бъде върната в края на лизинговия период.След края на лизинговия период връщате автомобила на Мото-Пфое.
 
Какви са ползите?

    Автомобилът не фигурира в баланса на вашата фирма, т.е не увеличавате активите си.
    Месечните вноски се признават за разход.
    Месечните вноски са фиксирани, което ви дава пълен контрол върху бюджета.
    В края на периода просто връщате автомобила в Мото-Пфое.

Оперативният лизинг с пълно обслужване се разработва и предлага от екип специалисти на МОТО-ПФОЕ РЕНТАКАР И МОБИЛНИ УСЛУГИ според индивидуалните потребности на всеки клиент. Към познатия оперативен лизинг на автомобила се добавят гъвкави пакети от допълнителни услуги, като регистрация, застраховки, данъци, винетка, техническа поддръжка, смяна на гуми, оборотен автомобил, менажиране на застрахователни събития и др.Месечните вноски са фиксирани, без първоначална вноска. Това прави транспортните разходи предвидими и улеснява изготвянето на бюджет в дългосрочен план.


Научете повече за Оперативен лизинг с пълно обслужване.
 

Празна категория

Секция банери